O nama

znanost se tiče promišljanja, a vjera otajstva …

Tko smo mi?

Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije (CePOZiR) podružnica je Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. CePOZiR je akademska platforma za promociju znanstvenih paradigmi te pojašnjavanje kršćanskih teoloških istina i vjerovanja u akademskom okružju koja djeluje kroz dva temeljna dokumenta: Poslovnika i Pravilnika o radu.

Koja je naša misija?

Temeljna misija CePOZiR-a je uspostava iskrenog dijaloga između razuma i vjere.

Kakva je naša vizija?

Umni (intelektualni) sklad te suživot između znanstveno provjerljive racionalnosti i kršćanskog otajstva u akademskom okružju.

Što nismo?

CePOZiR nije vjerska/građanska udruga te se ne zanima za vjerski/građanski aktivizam niti je ekumenska inicijativa.