O nama

znanost se tiče promišljanja, a vjera otajstva …

Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije ustrojbena je jedinica Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) Sveučilišta u Zagrebu.

Ideja o osnutku Centra potekla je od negdašnjeg djelatnika FFRZ-a, dr. sc. Dražena Volka, a izravan je plod suradnje sa Studijskom grupom Znanost i duhovnost Sveučilišta u Zagrebu. Prepoznavši potencijal, Uprava FFRZ-a ubrzo je podržala ideju te napravila prve značajnije korake koji su doveli do konačnog osnivanja Centra.

Centar je ustrojen 20. listopada 2021. kada je Vijeće FFRZ-a donijelo njegov Poslovnik te imenovalo dr. sc. Petra Tomeva Mitrikeskog njegovim Pročelnikom. Nakon toga, Pročelnik je 25. listopada 2021. imenovao članove Kabineta Centra. Konačno, Kabinet je 21. prosinca 2021. imenovao stalne članove Stručnog kolegija Centra, a 18. siječnja 2022. usvojio Pravilnik o radu čime je započelo akademsko djelovanje Centra.

KONTAKTIRAJTE NAS

Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije

Jordanovac 110 HR-10000 Zagreb