Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije

znanost se tiče promišljanja, a vjera otajstva …

Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije (CePOZiR) podružnica je Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) Sveučilišta u Zagrebu. Djeluje kroz dva temeljna dokumenta: Poslovnika i Pravilnika o radu. Mi smo akademska platformi za promociju znanstvenih paradigmi te pojašnjavanje kršćanskih teoloških istina i vjerovanja u akademskom okružju. Naša temeljna misija je uspostava dijaloga između razuma i vjere. CePOZiR nije vjerska/građanska udruga te se ne zanima za vjerski/građanski aktivizam niti je ekumenska inicijativa.

____________________________

DOGAĐANJA i OBAVIJESTI

Zvjezdana putovanja, nastanjivanje svemira

Zvjezdana putovanja, nastanjivanje svemira

Naša civilizacija danas je nezamisliva bez uporabe svemirske tehnologije. Telekomunikacijski sateliti tako su povezali svijet da danas brzo i zorno saznamo za događaje iz gotovo bilo kojeg kutka svijeta. Navigacijski sateliti omogućavaju nam da u svakom trenutku...

Problem prostitucije i pornografije

Problem prostitucije i pornografije

Prostitucija i pornografija prastare su društvene pojave koje su novim tehnologijama širenja sadržaja i povezivanja ljudi dobile novi zamah. Obje ove djelatnosti zadiru duboko u osjetljive i ranjive dijelove življenja, izlažući žene i muškarce raznim izazovima: od...

Slikom i tekstom o filozofiji

Slikom i tekstom o filozofiji

U filozofskim krugovima nedovoljno poznat, srednjovjekovni rukopis Hortus deliciarum jedno je od najneobičnijih i najzanimljivijih djela u povijesti europske knjige. Njegova vrijednost ne nalazi se samo u širini građe koju obuhvaća, u raznovrsnosti pisanih formi koje...

Vjera, uvjerenja, razum i znanost

Vjera, uvjerenja, razum i znanost

Temelji li se odnos vjere i znanosti na uporabi ili neuporabi razuma? Od odnosa vjera-znanost do odnosa vjera-znanstvenik; razum i uvjerenja u znanosti i u vjeri; problem pseudoznanosti, pseudovjere i pseudoumjetnosti – to su samo neke od dilema/pitanja koje ćemo...

Ontološki dokazi – od forme do stvarnosti

Ontološki dokazi – od forme do stvarnosti

Razmatra se problem smisla i uloge ontološkoga dokaza te pitanje stvarnoga ontološkoga statusa i sadržaja formalnoga ontoteološkoga sustava. Tematiziraju se otvorena pitanja u Kantovoj kritici ontoloških dokaza i problematika ideje Boga u Kantovoj filozofiji, u...

Umjetna inteligencija, robotika, čovjek

Umjetna inteligencija, robotika, čovjek

Kao glavni pokretači najnovije industrijske revolucije, robotika i umjetna inteligencija – u međusobnoj sinergiji te zajedno s ostalim tehnologijama – značajno ubrzavaju znanstveni i tehnološki razvitak ljudskog društva. S druge strane, zavedeni potencijalno velikom...

KONTAKTIRAJTE NAS

Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije

Jordanovac 110 HR-10000 Zagreb