Iako se pojmovi virtualno i virtualnost od vremena pandemije COVID-a 19 značajno češće upotrebljavaju, kako u znanstvenom i akademskom diskursu, tako i u medijskom prostoru te u svakodnevnom govoru, važno je istaknuti da se ti pojmovi koriste u sociološkoj teoriji i empiriji skoro već 40-ak godina. Stoga će se najprije u ovom izlaganju kratko prikazati izvorno značenje tih pojmova i transformacija tog značenja do danas. Potom će se razmotriti pojava „moralne panike“ vezane uz porast vremena provedenog u virtualnom svijetu na štetu realnog, uz kritičko preispitivanje idealiziranja realnosti i patologiziranja virtualnosti. Na kraju će se iznijeti neke prednosti i nedostaci te rizici koje donose nove tehnologije koje rekonstruiraju ograničenja prostora i vremena u razdoblju prije njihove masovne upotrebe.

PREDAVAČ

prof. dr. sc. Krešimir Peračković (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Predavanje će se održati na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Jordanovac 110) u dvorani p. P. H. Kolvenbach SJ u utorak, 9. travnja 2024. s početkom u 15:30 h


PREUZMI POZIVNICU i PLAKAT